X
تبلیغات
زولا

صورتجلسه مورخ 6/11/1392

به نام خدا

صورتجلسه شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه

جلسه ی فوق­العاده شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ ۹۲/۱۱/۶ در محل دانشکده علوم ریاضی تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه اقای دکتر صفاپور در مورد مصوبات  قبلی گزارشی ارایه نمودند که از جمله افتتاح حساب بانکی به شماره ۲۲۷۲۰۸۸۶۱به نام انجمن صنفی در بانک تجارت شعبه دانشگاه توسط آقای دکتر محمد خان زاده و ایجاد پست الکترونیک gmail با مسولیت آقای دکتر دره کردی با شناسه­ی senfi.rafsanjan@gmail.com  بود. همچنین مسئولین کمیته های پنج­گانه که در جلسه­ی قبل ایجاد آن ها به تصویب رسیده بود، به شرح زیر تعیین گردیدند:

آ) آقایان دکتر شیرانی و دکتر فرزام به عنوان مسئولین کمیته ارتقا،

ب) آقایان دکتر آرمندنژاد و دکتر دره کردی به عنوان مسئولین کمیته پژوهشی،

پ) آقای دکتر صفاپور به عنوان مسئول کمیته استخدامی،

ت) آقای دکتر خان­زاده به عنوان مسئول کمیته آموزشی،

ث) آقای دکتر شمشیری به عنوان مسئول کمیته رفاهی.

علاوه بر آن مقرر گردید از کلیه علاقه مندان به همکاری با یکی از کمیته های فوق و یا افرادی که با مشکلاتی مرتبط با حوزه های فوق الذکر مواجه اند دعوت شود موضوع را به مسئولین کمیته ها اطلاع دهند.

حاضرین: ععلی آرمندنژاد، محمد خان­زاده، علی دره­کردی، حسین شیرانی، احمد صفاپور و عیسی اسفندیارپور(بازرس)