X
تبلیغات
رایتل

نامه انجمن به دکتر سمنانیان در خصوص اصلاح آئین نامه ارتقا

یکشنبه 12 مرداد 1393 ساعت 10:50

به نام خدا

مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه

جناب آقای دکتر سمنانیان

با سلام، در رابطه با نامه شماره 545431/15 مورخ 21/10/92 در خصوص اصلاح آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی، ضمن تشکر از این که در راستای سیاست های جدید وزارت متبوع اقدام به اخذ نظرات اعضای هیات علمی و اثر دادن آن در آئین نامه های حاکم بر وضعیت شغلی و استخدامی ایشان شده است، مراتب زیر را به استحضار می رساند:

در راستای اجرای مفاد نامه ی فوق، در دی ماه سال گذشته جلسه ای با حضور اکثریت اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان تشکیل شد. در این جلسه موضوع نامه مطرح و مقرر گردید در مورد مواد چهارگانه آئین نامه ارتقا بحث و تبادل نظر شده و پس از جمع بندی نظرات، نتایج حاصل به وزارت علوم منعکس گردد. در همان جلسه موضوع ماده 1 آئین نامه ارتقا( فعالیت های فرهنگی- تربیتی اجتماعی) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همان گونه که مستحضر هستید میزانی از امتیاز این ماده به عنوان امتیاز وتویی در نظر گرفته شده که اخذ آن حداقل برای ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی الزامی بوده و عدم کسب آن مانع ارتقا و یا تبدیل وضعیت استخدامی ایشان می شود. فعالیت فرهنگی نیز از دیدگاهای مختلف دارای تفاسیر متفاوت و متعددی بوده و چنانچه تفسیرهای خاص و سخت گیرانه از آن مدنظر باشد، می تواند مانع کسب امتیازهای لازم و در نتیجه مانع ارتقا افراد شود. این اتفاقی است که متاسفانه الان به وقوع پیوسته و عده ای از همکاران در دانشگاه های مختلف علی رغم داشتن شایستگی های لازم علمی – آموزشی- اخلاقی که ارکان اصلی یک سیستم آموزشی سالم است، به دلیل عدم کسب امتیاز از این ماده، از ارتقا مرتبه بازمانده اند. البته این موضوع نه به دلیل وجود ضعف فرهنگی یا رفتارهای غیرفرهنگی از سوی ایشان بلکه به دلیل همان تفاسیر خاص از مفهومی به عنوان "فعالیت فرهنگی"  و نحوه امتیاز دهی به آن است.

با توجه به موضوعات مطرح شده در بالا و دلایل دیگری که همکاران در همان جلسه مطرح نمودند، پیشنهاد شد امیتاز این ماده از حالت وتویی خارج و به عنوان یک امتیاز مکمل همانند امتیاز سمت های اجرایی درنظر گرفته شود. در این مورد رای گیری به عمل آمد و اکثریت قریب به اتفاق حاضران به این موضوع رای مثبت دادند و موضوع در صورت جلسه ای که به همین منظور تنظیم شد، درج گردید.

با توجه به این که این موضوع بسیار مهم متاسفانه در ارسال نظرات این دانشگاه طی نامه شماره 7265/آ- 92 مورخ 26/12/92 از قلم افتاده است، خواهشمند است دستور فرمایید در بازنگری آئین نامه ی ارتقا این موضوع به عنوان خواست اکثریت اعضای هیات علمی این دانشگاه مد نظر قرار گیرد. پیشاپیش از حسن نظر و توجه جنابعالی تشکر و قدردانی می شود.

با احترام

شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی

دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان

نامه اعتراضی انجمن به معاون آموزشی دانشگاه

یکشنبه 12 مرداد 1393 ساعت 10:48

به نام خدا

معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جناب آقای دکتر جعفری

با سلام، همان گونه که مستحضر هستید در پی فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دریافت نظرات دانشگاهیان در مورد آئین نامه­ی ارتقا که طی نامه­ی شماره 545431/15 در تاریخ 21/10/92 انجام شد، بلافاصله به دعوت مسئول محترم دبیرخانه هیات امنا نشستی با حضور اکثریت اعضای هیات علمی در سالن کنفرانس شهید هنری برگزار گردید. در آن جلسه ضمن طرح مفاد نامه، مقرر گردید در مورد یکایک مواد آئین نامه ارتقا بحث و تبادل نظر شده و پس از جمع بندی نظرات، نتایج برای وزارت متبوع ارسال گردد. بحث در آن جلسه با بررسی ماده 1 آئین نامه ارتقا شروع شد که به دلیل حساسیت موضوع و طولانی شدن گفتگوها، بررسی دیگر مواد آئین نامه به جلسات آینده موکول گردید. در آن جلسه پس از انجام بحث های مفصل و ارایه نظرات موافق و مخالف، در نهایت پیشنهاد خارج شدن امتیاز ماده 1 از حالت وتویی و تبدیل آن به امتیاز اختیاری و مکمل( همانند امتیاز سمت های اجرایی)  در حضور جنابعالی به رای گذاشته شد که با اکثریت قریب به اتفاق آرای حاضران تصویب گردید. این موضوع در صورت جلسه همان جلسه نیز درج گردید. متاسفانه جلسات مقرر شده ی بعدی به هر دلیلی برگزار نگردید و به جای آن ازدانشکده ها خواسته شد نظرات خود را ارسال نمایند. چند روزبعد طبق اعلام معاونت محترم پژوهشی و فناوری، این موضوع به تشکیل کارگروهی از نمایندگان دانشکده های مختلف و ادامه بررسی آئین نامه با حضور این نمایندگان موکول گردید. علیرغم معرفی نمایندگان دانشکده ها، متاسفانه جلسات آن کارگروه نیز تشکیل نگردید. با رسیدن تعطیلات نوروزی، موضوع قدری به فراموشی سپرده شد. پس از بازگشت از تعطیلات و پیگیری در مورد نامه، اعلام شد که نظرات دانشگاه پیش از تعطیلات برای وزارت خانه فرستاده شده است.

اخیرا و با مشاهده­ی این نامه که به شماره 7256/آ-92 در تازیخ 26/12/92 به ثبت رسیده است، مشخص شد که متاسفانه آنچه دغدغه اصلی اعضای هیات علمی بوده و هست، در این نامه انعکاس نیافته است. اولا به هیچ وجه نتیجه آن نشست مهم که با حضور اکثریت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد و با رای گیری مستقیم به نتیجه گیری مشخصی منجر گردید، در این نامه انعکاس نیافته است. ثانیا مشخص نیست آنچه به عنوان پیشنهادهای دانشگاه برای اصلاح آئین نامه­ی ارتقا ذکر گردیده، دغدغه خاطر چند درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه است و اصولا با توجه به توضیحات قبلی مبنی بر عدم تشکیل جلسات عمومی و یا جلسات کارگروه مشخص شده، این نقطه نظرات چگونه به عنوان نظرات این دانشگاه به وزارت علوم منعکس شده است. لذا به نمایندگی از همکاران عضو انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه، مراتب اعتراض خود را نسبت به 1- عدم انعکاس نظرات اعضای هیات علمی در مورد ماده 1 آئین نامه­ی ارتقا، و 2- شفاف نبودن فرآیند اخذ نظرات و جمع بندی آن ها در مورد آئین نامه ی بسیار مهمی که بر وضعیت استخدامی و ارتقای مرتبه­ی اعضای هیلت علمی حاکم است، اعلام می داریم. خواهشمند است دستور فرمایید جهت روشن شدن افکار عموم همکاران دانشگاهی، توضیحات لازم در مورد موضوعات ذکر شده دربالا در اختیار ایشان قرار گیرد تا در آینده باز هم شاهد همراهی و همدلی بیشتر اعضای هیات علمی با مدیران محترم و ارائه نظرات مثبت و سازنده­ی ایشان به مسئولین دانشگاه باشیم. پیشاپیش از حسن نظر و همکاری جنابعالی تقدیر و تشکر می شود.

با ااحترام

شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه

نامه انجمن به دکتر امید در خصوص انتقال سوابق بیمه همکاران پیمانی

یکشنبه 12 مرداد 1393 ساعت 10:45

شماره:  0006/الف ص     

تاریخ:    29/4/1393      

به نام خدا

معاونت محترم مالی، اداری  و توسعه مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر امید

با سلام، ابلاغ نامه شماره 68052/6 مورخ 21/4/93 جنابعالی در مورد لغو مصوبه ی پرداخت مبالغی هنگفت تحت عنوان مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه باعث خوشحالی جمع کثیری از اعضای هیات علمی گردید که با این معضل روبرو بودند. متاسفانه عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد این مصوبه در سال های گذشته و در پی آن ابلاغ دستور معاونت محترم ریاست جمهوری در سال گذشته در مورد احتساب  درصد قابل توجهی از حقوق جاری به عنوان هزینه جابه جایی سوابق خدمتی از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری موجب ایجاد نگرانی عمیقی در میان اغلب اعضای هیات علمی گردید که بدلیل عدم اطلاع ازمصوبات پیشین، اقدامی برای انتقال سوابق خود انجام نداده بودند و در صورت اجرایی شدن آن دستورالعمل ناچار به پرداخت هزینه های بسیار سنگینی بودند. به همین دلیل لازم دانستیم به عنوان اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان مراتب تشکر و قدردانی خود و دیگر اعضای انجمن را از جنابعالی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر فرجی دانا و دیگر اعضای کابینه ریاست محترم جمهوری بابت حل این مشکل اعلام نمائیم.  اما همانگونه که خود مستحضر هستید، هنوز تعداد قابل توجهی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها درگیر این مشکل هستند و ایشان آن دسته ازاعضای هیات علمی هستند که در چند سال اخیر استخدام شده اند ولی هنوز وضعیت استخدامی آن ها از پیمانی به رسمی آزمایشی تغییر پیدا نکرده است. قانون بودجه سال 1393  و نامه ی اخیرجنابعالی هم مشکل این دسته ازهمکاران را حل نکرده است. به همین دلیل ظاهرا ایشان همچنان ملزم به پرداخت وجوه هنگفتی بابت تغییر صندوق بارنشستگی خود هستند. همان گونه که در ابتدای نامه ذکر شد، ریشه ی این مشکل عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع از طرف دستگاه های ذیربط است و از این بابت تقصیری متوجه این دسته از همکاران نیست. لذا ضمن تشکر مجدد بابت اقدام انجام شده، تقاضا دارد دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که همکارانی که تا این زمان در وضعیت استخدامی پیمانی هستند نیز از پرداخت وجه بابت انتقال سوابق بیمه خود در سال جاری معاف گردند و انشاا... در سال های آینده با اطلاع رسانی به موقع و درست از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری شود.

 با آرزوی توفیق الهی                     

شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی   

دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان     

 

          احمد صفاپور،    وحید فرزام،    محمدحسین شمشیری،   علی دره کردی،   محمد خان زاده،   حسین شیرانی،

        علی آرمندنژاد،   عیسی اسفندیارپور،    سید علی محمد محسنی الحسینی،    پروانه ایرانمنش،   جمیله سیدیزدی