X
تبلیغات
زولا

اصلاحات پیشنهادی مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با آیین نامه ارتقا

سه‌شنبه 2 تیر 1394 ساعت 22:30

صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مورخ 1394/3/27 

نقد و بررسی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی (ویرایش جدید مورخ 1393/12/12)

 ماده 1: فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی موضوعات مطرح شده در این بند به گونه ای است که اعضای هیات علمی برخی رشته ها امکان بدست آوردن امتیاز از این ماده را دارند که چندان عادلانه به نظر نمی رسد. حذف امتیاز شرکت در کارگاه های فرهنگی امکان کسب امتیاز را از اعضای هیات علمی سایر رشته ها سلب نموده است و در ضمن کسانی که بر اساس ایین نامه قبلی در سالهای قبـل در این کلاس ها شرکت نموده اند را از کسب امتیاز محروم می کند. لذا پیشنهاد می گردد بند شـرکت در کارگاههـای دانـش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به بندهای این ماده اضافه شود.

ماده 2: فعالیت های آموزشی

 بند 2-1: بهتر بود همانند آئین نامه قبلی نگاشته شود تا همکاران بتوانند از امتیاز مربوطه استفاده کنند.

 بند 2-2: در این بند (بر خلاف آئین نامه کنونی که 25 درصد از کل نمره مربوط به ارزیـابی کیف یـت تـدریس بـر اساس نظرسنجی دانشجویان است)، کیفیت تدریس فقط بـر اسـاس نظـر دانشـجویان لحـاظ شـده اسـت. اولا دانشجویان صلاحیت اظهار نظر در مورد دانش تخصصی استاد را ندارند و از طرف دیگر آگاهی دانشجویان از ایـن قانون از قدرت استاد در مدیریت کلاس میکاهد چراکه دانشجو میداند که استاد برای ارتقا به نظر مثبت او نیـاز دارد و این موضوع چندان وجهه خوبی ندارد. لذا پیشنهاد می گردد براساس مطالعه آماری در شیوه نامه اجرایـی آن تجدید نظر شود یا نظر خواهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد. ماده 3: فعالیت های پژوهشی و فناوری

بند 3-1: با توجه به اینکه مجلاتی که رتبه علمی پژوهشی دارند بر اساس اصول مشخصی ارزیابی شده اندو دارای هیات تحریریه معتبر هستند که بعد از داوری اجازه چاپ به مقاله داده می شود. لذا در نظرگرفتن امتیاز صفر برای مقالات منطقی به نظر نمی رسد و با مقررات نشر مجلات علمی پژوهشی سازگاری ندارد. این موضوع در خصـوص بندهای 3-2 و 3-3 و 3-4 نیز صدق می کند. لذا پیشنهاد می گردد امتیاز حداقل 2 در نظر گرفته شود.

 تبصره 10: در نظر گرفتن 0/5 مقاله مستقل برای هر استاد راهنما در مواردیکه که 2 استاد راهنمـا وجـود دارد، در پارهای موارد که زحمت نگارش مقاله بر عهده یک نفر است مناسب نمیباشد. بهتر است ائـین نامـه بـه گونـه ای تدوین شود که امتیاز کامل به نویسنده مسوول داده شود و فقط در صورتی که مقاله دو نویسنده مسوول داشـته باشد مقاله مربوطه بصورت 0/5 مقاله مستقل برای هر استاد راهنما لحاظ شود.

 تبصره 4 بند 3-2 و تبصره 1 بند 3-3: پیشنهاد می گردد به حداکثر 25٪ مقالاتی کـه در حـوزه تخصـص عضـو هیات علمی قرار ندارد امتیاز تعلق بگیرد.

بند 3-6: لحاظ کردن حداقل امتیاز برای این بند عادلانه نیست. چراکه این امکان اولا برای همه رشتههـا وجـود ندارد و ثانیا دانشگاههای شهرهای کوچک تر نیز مطمئنا کمتر از این امتیاز برخوردار هستند. بسیاری از رشته هـا به دلیل نوع رشته کمتر امکان ثبت اختراع، فعالیت در زمینه های هسته ای و دفاعی و عقد قرار داد بـا نهادهـای خارج از دانشگاه را دارند. در ضمن در مورد طرح های پزوهشی داخل موسسـه نیـز بعضـی دانشـگاه هـا ماننـد دانشگاه فردوسی مشهد تایید پایان این گونه طرح ها را به استخراج مقاله از طرح مشروط کـرده انـد و تنهـا بـه مقاله مستخرج از طرح و نه به گزارش طرح امتیاز تعلق می گیرد. و به همین دلیـل کسـب حـداقل امتیـاز بـرای بسیاری ازرشته ها امکان پذیر نیست. لذا پیشنهاد می گردد حداقل امتیاز لازم برای رتبه های مختلف در این بند حذف گردد.

 بند 3-8: امتیاز راهنمایی و مشاوره بهتر است مشابه آئین نامه کنونی نگاشته شود تا روحیه همکاری در اعضـای محترم هیات علمی تقویت شود. در تبصره 1 و 2 برای دانشیاری و استادی به ترتیب راهنمایی حداقل 1 و 4 پایـان نامه دکتری لازم دانسته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد چون در خیلی از رشتهها دانشجوی دوره دکتـری وجود ندارد، این موضوع باعث میشود که دانشگاهها فقط بصورت کمی و بدون لحـاظ کـردن مسـائل کیفـی بـه تاسیس دوره دکتری اقدام نمایند. حتی در دانشگاههایی که دوره دکتری دارند، رقابت ناسالم برای گرفتن دانشجو برای پایان نامه ممکن است ایجاد شود. لذا پیشنهاد می گردد حداقل راهنمایی 2 رساله دکتری و یا 8 پایان نامـه کارشناسی ارشد برای این بند لحاظ گردد. همچنین مشخص نشده است که منظور از راهنمایی پایان نامـه اسـتاد راهنمای اول است یا اینکه در صورتیکه 2 استاد راهنما وجود داشته باشد هر دو نفر این امتیاز را بدست میآورند. بر خلاف ماده 3 آئین نامه کنونی، مواردی در این آئین نامه چون داوی مقالات مجلات یـا ویـرایش علمـی کتـاب حذف شده است که به لحاظ شرکت بیشتر اعضای هیات علمی در امـور پژوهشـی و افـزایش کیفیـت انتشـارات پیشنهاد می گردد که بندهای مربوط به ویرایش علمی کتاب وداوری مقالات و طرح های علمی پژژوهشی به آیین نامه جدید اضافه شوند.

 ماده 4: فعالیت های علمی-اجرایی 

در آیین نامه جدید بندهای مربوط به برپایی نمایشگاه های پژوهشـی و ... ، طراحـی و مشـارکت در راه انـدازی، برگزاری و شرکت درکارگاه ها حذف شده است که با اصول افزایش توانمندی اعضای هیات علمی سازگاری ندارد. لذا پیشنهاد می گردد این بندها مجددا افزوده شوند. 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد